วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบึง บ้านสนม

ประชาชนบ้านสนม บ้านโคกสะอาด และตำบลโพนโก บ้านโนนเปือย และหลายหน่วยงาน ครั้งนี้ สส.กรรณิการ์ เจริญพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบึง บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 กันยนยน พ.ศ. 2553 โดย...เทศบาลตำบลสนม
ดู วัดบึง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

หมายเหตุ : ปัจจุบัน สส.กรรณิการ์ เจริญพันธ์ เป็น สส. เขตที่ 2 ของจังหวัดสุรินทร์ พรรคชาติไทยพัฒนา

ชื่อ-สกุล :
นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์

วันเดือนปีเกิด : 20 มกราคม 2509

การศึกษา :
- อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ติดต่อ :
บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน ลุมพุด
ซอย -
ถนน ปัทมานนท์
ตำบล/แขวง นาดี
อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์
โทรสาร. 0 4451 8400

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ : นักการเมืองท้องถิ่น

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ : นักการเมืองท้องถิ่นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

(อ้างอิง หมายเหตุ : 18 กันยายน พ.ศ. 2553)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : วัดบึง บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: