วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

บ้านสำโรง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

วัดราษฎร์สามัคคี
ที่ตั้ง : บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์


ดู วัดราษฎร์สามัคคี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าประวัติ "วัดราษฎร์สามัคคี"
เดิมที่ตั้งวัดราษฎร์สามัคคีั เป็นดอนปลายนาของ พ่อแก้ว - แม่บ้ง มียิ่ง ซึ่งพื้นที่โดยส่วนมากเป็นป่า คุณพ่อแก้ว และคุณแม่บ้ง มียิ่ง ได้ถวายที่ดินดังกล่าวให้สร้างวัดชื่อว่า "วัดราษฎร์สามัคคี" สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 พระที่มาจำพรรษารูปแรก คือ พระครูบุญเขตพิทักษ์ (ปัจจุบันท่านมรณะภาพแล้ว) ท่านได้นำพาญาติโยม ถากถางป่าที่ตั้งวัดจนโล่ง ท่านอยู่จำพรรษาได้ 1 พรรษา ต่อมาก็มีพระมาจำพรรษา และเป็นผู้นำของทางวัด สมัยนั้น มี พระแพง มาดูแลวัด จำไม่ได้ว่ามาอยู่กี่พรรษา ต่อมาคือ พระอธิการปั่น เขมโก ท่านได้รับใบตราตั้ง ให้เป็นเจ้าอาวาส วัดราษฎร์สามัคคี ต่อมาท่านได้ลาสิขาไป และมี พระเหลา มารักษาการแทน แล้วท่านก็ลาสิกขาไป ต่อมาก็มี พระปุย มาเป็นผู้นำของทางวัด ท่านได้สร้างถาวรวัตถุ ให้กับทางวัดหลายอย่าง เช่น สร้างศาลาการเปรียญ สร้างกุฏิ สร้างห้องน้ำ (ปุจจุบัน สิ่งที่ท่านสร้าง ได้บูรณะซ่อมแซมใหม่ทุกอย่าง) อยู่ต่อมา ท่านก็ได้สิกขาลาเพศไปมีครอบครัว และเสียชีวิตแล้ว ต่อมาก็มี พระอธิการดี ยุตตะสีโล มาดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาส วัดราษฎร์สามัคคี ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2525 ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2535 ได้มีผู้ัมีจิตศรัทธา คือ นายยิ่ง สาแก้ว ได้บริจาคที่ดินให้ทางวัด และมีพ่อสอน งามสง่า (เสียชีวิตแล้ว) พ่อคำ ชมวัน, แม่ทุม จำปาคำ, พ่อคาร ชมวัน (เสียชิวิตแล้ว)

ปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากพื้นที่ของทางวัดมีจำกัด จึงได้ซื้อที่ดินของ นายสุวรรณ มียิ่ง เพิ่มอีก และปัจจุบันที่ดังกล่าว คือ ฌาปนสถาน (เมรุ) ส่วนพื้นที่ๆ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนั้น ทางวัดได้สร้างโรงครัวขึ้นหนึ่งหลัง ห้องน้ำหนึ่งหลัง กุฏิหนึ่งหลัง และขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ 1 บ่อ

ศาลเจ้าแม่ตะเคียน
ที่ตั้ง : มุมวัดด้านนอกกำแพง เยื้องกับประตูทางเข้าวัดราษฎร์สามัคคี ทั้ง 2 ประตูภาพบน : ไม้ตะเคียนที่ขุดได้

พระอธิการดี ยุตตะสีโล
เจ้าอาวาส วัดราษฎร์สามัคคี
บ้านสำโรง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
อายุ 77 พรรษา (อ้างอิง : 11 กันยายน พ.ศ. 2553)
ภาพ : ถ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

ร้านค้าชุมชน S.M.L. ประจำหมู่บ้านสำโรง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์การสาวไหม : เป็นขั้นตอนหนึ่ง ของกระบวนการผลิตเส้นไหม และนำไปทอเป็นผืนผ้าไหมในที่สุดไม่มีความคิดเห็น: