วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีเปิดป้าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สส.กรรณิการ์ เจริญพันธ์ เป็นประธานในงานพิธีเปิดป้าย "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.10 น.
ดู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: