วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ คปสอ.สนม

โรงพยาบาลสนม อบรมโครงการปรับเลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ คปสอ.สนม ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2553


ดู หอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: