วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

น้ำท่วม บ้านสนม

ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วม บ้านสนม บริเวณถนนเขตพื้นที่ชุมชนศรีธาตุ และชุมชนศรีนคร เมื่อว้ันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 น.เกิดน้ำท่วมในลักษณะนี้ทุกครั้งที่ฝนตกหนัก สาเหตุเนื่องมาจากการระบายน้ำไม่ทัน และประมาณ 1 ชั่วโมง น้ำจึงจะลดลง เข้าสู่ภาวะปกติ หากมีฝนตกหนัก เกิน 1 ชั่วโมง น้ำก็จะท่วมสูงในระดับหัวเข่า และน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

น้ำท่วมในลักษณะนี้ ไม่จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชุมชนมากนัก เพราะไม่นานน้ำก็จะมีการระบายไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า คือ ไหลลงสู่ท้องนาบริเวณรอบนอกของชุมชน และปัญหาเล็กน้อยที่กล่าวถึง คือ ปัญหาการสัญจรไปมาในช่วงเวลาที่น้ำท่วมขัง และปัญหาที่ชาวบ้านจะต้องขนของหนีน้ำเป็นระยะๆ ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงดังกล่าว...
ดู บริเวณน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: