วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธรรมโสกแดง บ้านโสกแดงชาวชุมชนบ้านสนม หมู่ี่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลกับชุมชนบ้านโสกแดง ณ วัดธรรมโสกแดง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553โรงเรียนบ้านโสกแดง (สามัคคีวิทยา) ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ที่ตั้ง : ถัดไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือกับวัดธรรมรังษี (โสกแดง)

คุณย่า เอี่ยม ธรรมนาม อายุ 88 ปี และมีอายุมากที่สุดในบ้านโสกแดง
(อ้างอิงอายุ และภาพถ่าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553)

คุณย่า เอี่ยม ธรรมนาม สืบทอดตระกูลใหญ่ดั้งเดิมของบ้านโสกแดง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(อ้างอิง : 8 กันยายน พ.ศ. 2553)คุณย่าเขียน อายุ 78 ปี เป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ตระกูลดั้งเดิมของบ้านโสกแดงซ้าย : คุณย่า เอี่ยม ธรรมนาม อายุ 88 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านโสกแดง
กลาง : คุณแม่ วิไลวรรณ กำลังกล้า อายุ 68 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านสนม
ขวา : คุณย่า เขียน (นามสกุล จำไม่ได้) อายุ 78 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านโสกแดง

สมัยอดีต คุณพ่อ และคุณแม่ ของบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นเสี่ยวกัน

"เสี่ยว" ความหมายของคนอีสาน หมายถึง บุคคลที่เป็นเพื่อนรักกัน และรักกันในระดับที่รักกันมาก จึงได้มีพิธี "การผูกเสี่ยว" ขึ้น คือ ใครจะผูกเสี่ยวกับใครจะต้องมีการผูกด้ายข้อมือ และทำขวัญ หรือบายศรีสู่ขวัญบุคคลที่จะเป็นเสี่ยวกัน เพื่อบอกให้บุคคลทั่วไปที่มาร่วมงานในพิธีได้รับรู้ว่าเป็นเสี่ยวกัน โดยมีความเชื่อว่า...เมื่อมีการผูกเสี่ยวกันแล้ว จะต้องมีความซื่อสัตย์ และมีสัจจะที่ดีต่อกัน และนำแต่สิ่งดีๆ มาให้แก่กัน เพื่อความผาสุข และความเจริญรุ่งเรื่องต่อกัน และต่อไป หากใครคิดคด ทรยศต่อเสี่ยว หรือกระทำไม่ดีต่อกันแล้ว จะต้องมีอันเป็นไปในบัดดล จึงได้มีพิธีการผูกเสี่ยวด้วยเหตุผลฉะนี้แล......
ดู วัดธรรมโสกแดง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: